Giới thiệu

Từ cơ duyên được một vị Khanpo tặng hương Himalayan Aroma và hàng ngày sử dụng trong cúng dường, thiền định, thanh tẩy, thư giãn. Rồi được tiếp thêm động lực khi biết hương do cộng đồng người Tạng tại Ấn làm thủ công từ các loại dược liệu quý vùng núi Himalaya linh thiêng. Dzi studio ở đây để giới thiệu tới bạn những dòng hương hỗ trợ năng lượng tốt lành cho thân – tâm – tâm linh, và trợ giúp cộng đồng người Tạng. Dzi cũng sẽ mang tới các loại dụng cụ đốt thủ công tinh xảo và tiện dụng.

Không phân biệt tôn giáo, các loại hương ở Dzi đều có thể dùng để cúng dường, sử dụng tại gia hay những nơi linh thiêng.

Và xin được chia sẻ rằng, Dzi nguyện giữ thiện tâm trong mọi hoạt động. Cũng như hoan hỷ trích Quỹ phụng sự cộng đồng và cúng dường từ doanh thu nhận được.

Mời bạn, cùng Dzi – lan tỏa phúc lành từ Himalaya linh thiêng, bạn nhé.